Odroczona rekonstrukcja piersi ekspanderem

Odroczona rekonstrukcja piersi ekspanderem


U pacjentek, u których pierwotnie wykonano amputację piersi istnieje możliwość wykonania odroczonej rekonstrukcji, czyli odtworzenia piersi (DBR – delayed breast reconstruction). Metodą z wyboru u pacjentek bez dodatkowych obciążeń jest rekonstrukcja ekspanderem tkankowym – czyli wszczepem silikonowym, wypełnionym solą fizjologiczną

Kwalifikacja?
  • pacjentki po mastektomii w wywiadzie

  • pacjentki bez radioterapii w wywiadzie

  • preferowany brak znacznej ptozy (opadania) drugiej piersi

  • rzuć palenie papierosów!!!


A jeśli się nie kwalifikuję?

U każdej pacjentki po mastektomii jesteśmy w stanie zaproponować właściwe rozwiązanie. Jeśli nie spełniasz kryteriów kwalifikacji do rekonstrukcji ekspanderem przedyskutujemy rekonstrukcje z zastosowaniem tkanek własnych – płatów LD lub DIEP.


Technika operacyjna

Przed zabiegiem, na podstawie konturu piersi zdrowej, obrysowujemy zakres rekonstruowanej piersi. Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Cięcie skórne zlokalizowane jest w bocznej cześci blizny po mastektomii. Po przecięciu skóry, pod mięśniem piersiowym większym i w tkankach miękkich w obrysowanym zarysie wytwarzamy miejsce (lożę) pod ekspander. Następnie zakładamy dren. Po umieszczeniu ekspandera w loży, zamykamy ranę szwami warstwowymi.


Czas trwania zabiegu

30-45 min


Czy po zabiegu moja pierś będzie płaska?

Nie, w trakcie zabiegu ekspander zostanie dopełniony solą fizjologiczną – około 50-75% objętości ekspandera. Resztę dopełnimy podczas 1-3 dopełnień po wygojeniu rany. Preferuję kolejne dopełnienia w odstępie 3-4 tygodni. Po ostatnim dopełnieniu zaplanujemy wymianę ekspandera na implant stały.


A co z drugą piersią?

W rekonstruowanej piersi finalnie umieszczony zostanie implant stały. Po okresie około 6 miesięcy od wymiany ekspandera na implant – pierś osiągnie swój finalny kształt i rozmiar. Po tym czasie można planować symetryzację, czyli dopasowanie drugiej piersi aby była podobna formą do piersi rekonstruowanej. W tym celu drugą pierś poddajemy zabiegowi: powiększenia (augmentacji), podniesienia (mastopeksji) , zmniejszenia (redukcji), lipofillingu (korekty własnym tłuszczem) lub kombinacji powyższych technik. Należy pamiętać iż pierś symetryzowana nigdy nie będzie identyczna z piersią rekonstruowaną. Obie piersi pod wpływem upływu czasu zmieniają się nieco inny sposób ze względu na odrębną budowę.


Opieka pooperacyjna

  • zostaniesz wypisana do domu w I dobie pooperacyjnej

  • odkażaj ranę codziennie środkiem odkażającym – Skinspet/Kodan – a nastepnie załóż czysty opatrunek

  • noś gorset i pas pooperacyjny przez 6 tygodni całą dobę oraz dodatkowo 2 tygodnie w nocy

  • ustal termin wizyty kontrolnej już przed zabiegiem

  • Z drenem wyjdź ze szpitala! Spisuj ile treści zbiera się w drenie/dobę. Usuniemy dren na pierwszej wizycie kontrolnej.

  • Więcej info? Patrz : baza wiedzy – informator dla pacjenta