Chirurgia
Onkologiczna

Biopsja mammotomiczna / usuwanie łago...

Biopsja wycinająca zmiany skórne

Zabieg oszczędzający pierś (BCT)

Mam raka piersi… – BCT czy IBR?

Amputacja z jednoczasową rekonstrukcj...

Odroczona rekonstrukcja piersi ekspan...

Odroczona rekonstrukcja piersi płatem LD

Odroczona rekonstrukcja piersi płatem...

Korekta (plastyka) piersi po leczeniu...

Chirurgia
Plastyczna

Augmentacja (powiększenie) piersi

Mastopeksja (podniesienie) piersi

Redukcja piersi (zmniejszenie) piersi

Leczenie chirurgiczne Zespołu Polanda

Leczenie chirurgiczne Ginekomastii

Liposukcja

Abdominoplastyka

Chirurgia
Obrzęku
Chłonnego

Diagnostyka i leczenie obrzęku chłonnego

Różnicowanie obrzęków limfatycznych

ARM – czy jesteśmy w stanie zmniejszy...

L.Y.M.P.H.A – profilaktyka obrz...

LVA – anastomozy limfatyczno-żylne

TLAR – nowe rozwiązanie na stare prob...

LNT – Przeszczep wolny węzłów chłonnych