dr n. med.

Daniel
Maliszewski

Urodzony 13 czerwca 1983 roku w Kwidzynie.
Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 2008 r.

Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w ramach rezydentury w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2016 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej oraz za pracę „Porównanie ekspresji biomarkerów w guzie pierwotnym i we wznowie miejscowej u chorych na raka piersi” otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. W roku 2016 zdał Europejski Egzamin z Chirurgii Piersi – EBSQ in Breast Surgery.

Posiada studia podyplomowe z zakresu Finansów i Zarządzania w Służbie Zdrowia, odbyte w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Na co dzień pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku oraz Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. W roku 2016 zdał Europejski Egzamin z Chirurgii Piersi – EBSQ in Breast Surgery.

Zajmuje się chirurgią onkologiczną i plastyczną gruczołu piersiowego, chirurgią powłok brzusznych oraz chirurgią onkoplastyczną twarzy. Szczególnym zainteresowaniem jest chirurgia rekonstrukcyjna z wykorzystaniem technik płatowych i mikrochirurgicznych. Jako jeden z nielicznych w Polsce zajmuje się leczeniem chirurgicznym obrzęku chłonnego. W ramach działalności chirurgicznej i naukowej ściśle współpracuje wieloma Klinikami zagranicznymi, między innymi Kliniką Chirurgii Plastycznej, Sana Krankenhaus Gerresheim Klinik w Dusseldorfie oraz Kliniką Ginekologii Helios Klinikum Bad Saarow.

Doświadczenie

 

Uczestnik 25 staży zagranicznych i 30 zagranicznych kursów praktycznych. Jako jeden z trzech Polaków posiada Europejski Certyfikat z Chirurgii Piersi – EBSQ in Breast Surgery. Specjalizacja z chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej, Lekarz Roku plebiscytu „Głosu Pomorza” Hipokrates 2017. Co miesiąc przeprowadza od 30 – 45 zabiegów w znieczuleniu ogólnym z zakresu chirurgii piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej.

 

Studia

2008–2009 WSB Gdańsk – Finanse i Zarządzanie w Służbie Zdrowia
2002–2008 Gdański Uniwersytet Medyczny – kierunek lekarski

Przynależność
do towarzystw i organizacji

Od roku 2016 członek elitarnego Umberto Veronesi Alumni Club.
Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Przynależność <br />
do towarzystw i organizacji Przynależność <br />
do towarzystw i organizacji Przynależność <br />
do towarzystw i organizacji

Staże

Miami Breast Center by Roger Khouri

Policlinico Agostino Gemelli , Plastic Surgery Department – Rzym, Włochy – 2019

Międzynarodowego Centrum Leczenia Mikrochirurgicznego Obrzęku Chłonnego w National Center for Global Health and Medicine w Tokyo, – Japonia – 2019

Memorial Sloan Cettering Cancer Center, – New York, USA – 2018

Patrick Mallucci Clinic, – London, UK – 2018

Academic Kliniken Stocholm, – Per Heden – 2017

Alberto Rancati Clinic, – Buenos Aires – 2017

Sana Kliniken Dusseldorf, Plastic Surgery Department – Dusseldorf – 2016,2017,2018

Sana Kliniken Hamburg, Ginecology Department – 2017

Partners in Plastic Surgery of West Michcigan and Blodgett Spectrum Health Hospital – Grand Rapid, MI, USA – 11.2014, 11.2015,2016,2017

Instituto del Tumori, Struttura Complessa di Chirurgia Plastica – Mediolan, Włochy – 09.2013

HELIOS Klinikum Bad Saarow, Breast Unit – Bad Saarow, Niemcy – 02.2013,2014,2015,2016,2017,2018

Klinika Asklepios, staż na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Oddziale Urazowym – Urazowym – Bad Wildungen, Niemcy (od 2005-08 do 2005-09)

Royal Infirmary, staż na Oddziale Chirurgii Plastycznej – Glasgow, Szkocja (od 2007-08 do 2007-09)

Korle Bu Teaching Hospital, staż na Oddziale Chirurgii Ogólnej – Accra, Ghana (od 2006-09 do 2006-10)

Kursy

V World Symposium on Ergonomic Implants – Lago di Garda, Włochy – 2019

18th Interntaional Course on Perforator Flaps – Ghent, Belgium IBSD Dusseldorf – 2018

*I 2018 – ASBS Meeting – Phoenix, USA

*13th International Perforator Flap Harvesting Course in Living Tissue w Timisoara, – Rumunia – 2017, 2018

*XI 2017 – 18h International Course on Perforator Flaps – Ghent, Belgium

*V 2017 – Breast Surgery Lecturer – Amman, Beirut

* IX 2015, IX 2016 , 2017– Breast London Meeting – UK

*IV 2015, IV 2016, IV 2017, IV 2018, 2019– International Breast Symposium – Dusseldorf, Germany

*II 2016 – SYSMEX Symposium – European Multidisciplinary Breast Cancer Collaborative Treating today’s patients with tomorrow’s solutions – Paris, France

*VI 2014, VI 2015, VI 2016, IV 2017, IX 2017, V 2018, IX 2018, V 2019, IX 2019 – Main manager of Breast Reconstruction and Plastic Surgery Workshops – Swissmed Hospital, Słupsk, Kościerzyna – 9 Editions

*V 2014 – Martin del Yerro, Reshaping the breast with anatomical implants – Webinar

*IV 2014, IV 2015, V 2016, 2017, 2018, 2019 – Breast Reconstruction Workshops – Kielce, Poland

* 27.02.2014 – Present trends in Breast Augmentation – Dennis Hammond – Warsaw, Poland

*RSNA 2013 – 01-06.12.2013 – Chicago, USA

*VI Practical Course: Interdisciplinary Aspects of Breast Cancer Oncoplastic Surgery – 25-
26.10.2013 Wałbrzych, Poland

*III Course of Oncoplastic and Reconstructive Techniques in Breast Cancer Surgery – Kielce, Poland, 18-20.2013

*Breast Course 2013 – Budapest – 13-17.04.2013

*Breast Reconstruction – How to avoid complications and maximize cosmetic effect – 11 01.2013,
Warszawa, Poland

*’Oncoplastic Breast Cancer Treatment’ Wałbrzych, Poland – 26-27.10.2012

*Breast Reconstruction as a crucial element of Breast Cancer Treatment – Poznań, Poland –
04.10.2012 – lecturer

*Fat Grafting and Lipofilling by Dr Sydney Coleman – Praga, 15.08.2012

*Breast Reconstructive Surgery Course – 18.06.2012, Warsaw, Poland (Mentor)

*Breast Course 2012 – 15-18.04.2012, Lisbon, Portugal

*8th European Breast Cancer Conference – 21-24.03.2012, Vienna, Austria

*1st Vienna Breast Cancer Symposium on Oncoplastic and Reconstructive Surgery – 20.03.2012,
Vienna, Austria

*RSNA’s 97th Scientific Assembly and Annual Meeting – 27.11-02.12.2011, Chicago, USA

*1st International Breast Biopsy Master Class – 19-20.10.2011, Paris, France

*Breast Ultrasound Course – 07-10.04.2011, Brodnica Śremska, Poland Wielkopolska Szkoła
Ultrasonografii

*Breast Course – 2011 – 03-06.04.2011, Stambul, Turkey

*Basis of stereotactic large core needle breast biopsy – I 2010, Gdańsk, Poland

*Advance Techniques in Laparoscopic Surgery – I 2010

*Basis of HIPEC – Rand Course – XI 2009

Dorobek naukowy

1) Maliszewski D, Jastrzębski T, Drucis K, Kopacz A.: Czynniki prognostyczne w raku jelita grubego – co możemy dodać do standardu?; Współczesna Onkologia 2008; vol. 12; 5 (92)

2) Maliszewski D, Polec T, Jastrzębski T: Resekcja torbieli krezkowej metoda klasyczną – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa; Polski Przegląd Chirurgiczny; IX 2009 (t.81); nr 9

3) Jastrzębski T, Drucis K, Polec T, Maliszewski D, Jaśkiewicz J.:Śluzak rzekomy otrzewnej – wskazanie do cytoredukcji i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii; Cancer Surgery; 1/2010

4) Maliszewski D., Jastrzębski T.: Rak piersi u mężczyzny – opis przypadku i przegląd dostępnych metod leczenia; Współczesna Onkologia(2009) vol. 13; 3 (150-153)

5) Maliszewski D, Jaśkiewicz J, Chruścicka I, Rak P.: Wskazania do przeprowadzenia procedury biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG (VABB) – próba opracowania nowych wytycznych na podstawie dostępnego piśmiennictwa – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi” w Falentach – książka abstrakt + wystąpienie ustne

6) Maliszewski D, Jaśkiewicz J.: Pozyskiwanie i zastosowanie komórek macierzystych u chorych onkologicznych – doświadczenia własne oraz przegląd piśmiennictwa; XVII Zjazd Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Międzyzdroje – sesja plakatowa

7) Stojcev Z, Maliszewski D., Pawłowska-Stojcev I., Kasprzyk T., Jaśkiewicz J.: Rozlany naczyniak jamisty odbytnicy (DCHR) – Diagnostyka i leczenie – opis przypadku oraz przegląd dostępnego piśmiennictwa, Polski Przegląd Chirurgiczny – przyjęte do druku

8) Zoran Stojcev, Maciej Bobowicz, Daniel Maliszewski, Iwona Pawłowska-Stojcev, Janusz Jaśkiewicz – Resekcja żołądka z nagłych wskazań z przezrozworową resekcją przełyku: trudna decyzja podczas dyżuru – Nowotwory Journal of Cancer, vol 62, nr 6 (2012)