Chirurgia Onkologiczna

Zajmuję się zabiegami z zakresu chirurgii onkologicznej obejmującymi diagnostykę, leczenie chirurgiczne ogniska pierwotnego oraz zabiegi odtwórcze po zakończonym leczeniu onkologicznym. W moim działaniu kieruję się ideą leczenia onkoplastycznego, czyli zachowania radykalizmu onkologicznego połączonego z najwyższą dbałością o zachowanie estetyki i piękna kobiecej piersi.

Szerokie spektrum wykonywanych zabiegów chirurgicznych pozwala zarówno na przeprowadzanie rekonstrukcji jednoczasowych, jak i odroczonych. Mnogość stosowanych technik chirurgicznych pozwala na rekonstrukcje w trudnych warunkach, np. po radioterapii, jak i skuteczną korektę piersi wcześniej rekonstruowanych.

Mam raka piersi… – BCT czy IBR?

Odroczona rekonstrukcja piersi płatem...

Korekta (plastyka) piersi po leczeniu...

Odroczona rekonstrukcja piersi płatem LD

Odroczona rekonstrukcja piersi ekspan...

Amputacja z jednoczasową rekonstrukcj...

Biopsja wycinająca zmiany skórne

Biopsja mammotomiczna / usuwanie łago...

Zabieg oszczędzający pierś (BCT)