Augmentacja (powiększenie) piersi

Augmentacja (powiększenie) piersi


Jest to jeden z najczęściej przeprowadzanych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej gruczołu piersiowego. Dobór odpowiednich implantów i techniki operacyjnej zależy od oczekiwań i anatomii pacjentki . Właściwie podjęta decyzja pozwala na uzyskanie dobrego efektu estetycznego, przy minimalnym ryzyku powikłań okołooperacyjnych.

Dla kogo?

 • pacjentki, które uważają swoje piersi za zbyt małe

 • pacjentki, u których występuje wrodzona asymetria piersi

 • pacjentki z potwierdzonym rozpoznaniem piersi tubularnej

 • pacjentki u których występuje asymetria piersi zdrowej, po leczeniu rekonstrukcyjnym piersi wcześniej operowanej

 • pacjentki u których zaszły zmiany kształtu i wielkości piersi np. w przebiegu ciąży


Czas trwania operacji

1 godzina


Jakie cięcie jest stosowane?

Lokalizacja cięcia ustalana jest na wizycie przedoperacyjnej wspólnie z pacjentką. Najczęściej stosujemy cięcie w fałdzie podsutkowym (długości 4 cm) – dzięki temu jest ono praktycznie niewidoczne w okresie pooperacyjnym, minimalizujemy również ryzyko infekcji okołooperacyjnej. Możliwe jest także wykonanie cięcia okołotoczkowego, szczególnie preferowanego, gdy korygujemy pierś tubularną. Trzecią opcją jest wykonanie cięcia na granicy skóry owłosionej pachy.


Rodzaje implantów

W trakcie kwalifikacji do zabiegu powiększenia piersi każda pacjentka odbywa co najmniej dwie wizyty przedoperacyjne. W trakcie konsultacji przedoperacyjnej dokonujemy doboru odpowiednich implantów na podstawie anatomii pacjentki, oczekiwanego przez pacjentkę efektu oraz przy zastosowaniu wizualizacji pooperacyjnych. Wszystkie implanty stosowane przez nas są to implanty najwyższej jakości, wypełnione żelem wysokiej spoistości.

Implanty anatomiczne – „kształt łezki“, czyli odtwarzające anatomiczny kształt powiększanej piersi, prefrowane u pacjentek, którym zależy na naturalnym kształcie powiększanej piersi

Implanty okrągłe – eksponujące dekolt kosztem naturalności powiększanej piersi, preferowane u pacjentek którym zależy na maksymalnym uwydatnieniu efektu powiększenia piersi


Technika – lokalizacja implantu

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Po dokonaniu cięcia skórnego preparujemy loże (przestrzeń), w której umieszczony zostanie implant. Miejsce umieszczenia implantu dobierane jest w zależności od warunków anatomicznych i ustalane przedoperacyjnie z pacjentką. Możliwe są następujące lokalizacje:

zagruczołowa

dual plane

całkowicie podmięśniowa

W naszej praktyce preferowana jest najczęściej pozycja dual plane – czyli implant w kwadrantach górnych pokryty jest przez mięsień i gruczoł, a w kwadranatch dolnych zlokalizowany jest zagruczołowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizujemy potencjalną widoczność implantu (rippling) w górnych kwadrantach a jednocześnie uzyskujemy maksymalną projekcję w kwadrantach dolnych, gdzie jest to najbardziej pożądane.

Na chwilę obecną stosujemy implanty firmy: Motiva, Mentor, B-lite. Na życzenie pacjentki dostępne są również inne wszczepy.


Czy często zdarzają się powikłania?

Zabieg powiększenia piersi obarczony jest niskim odsetkiem powikłań i uznawany jest procedurę bezpieczną dla pacjentki, aczkolwiek tak jak każda operacja wiąże się z incydentalnymi powikłaniami.


Przygotowanie do zabiegu operacyjnego

Patrz : baza wiedzy – informator dla pacjenta

Opieka pooperacyjna

 • do domu zostaniesz wypisana w I dobie pooperacyjnej

 • odkażaj ranę codziennie środkiem odkażającym – Skinspet/Kodan – a następnie załóż czysty opatrunek

 • noś gorset pooperacyjny przez 6 tygodni całą dobę oraz dodatkowo 2 tygodnie w nocy

 • ustal termin wizyty kontrolnej już przed zabiegiem

 • Obserwuj czy pierś nie puchnie? Czy gorączkujesz? Czy rana jest zaczerwieniona? W razie wątpliwości skontaktuj się ze mną.

 • Więcej info? Patrz : baza wiedzy – informator dla pacjenta