Korekta (plastyka) piersi po leczeniu chirurgicznym

Korekta (plastyka) piersi po leczeniu chirurgicznym


Zabiegi naprawcze stanowią jedne z najtrudniejszych interwencji chirurgicznych z zakresu chirurgii piersi. Rosnąca liczba operacji piersi doprowadziła do sytuacji, w której podniósł się również odsetek operacji nieudanych lub takich, w których pacjentki nie są zadowolone z uzyskanego efektu estetycznego. Jednocześnie ta grupa operacji stanowi zawsze wyzwanie dla chirurga piersi ze względu na niekorzystne zmiany, które są pozostałością wcześniejszych interwencji, a także konkretnych oczekiwań pacjentki odnośnie finalnego efektu estetycznego. Niejednokrotnie podczas jednej operacji stosowane są różne techniki chirurgiczne celem rozwiązania różnych problemów, jednocześnie korygując obie piersi. Najczęściej wykonywane procedury naprawcze to:

1) korekty po rekonstrukcjach piersi

 • korekta konturu i projekcji zrekonstruowanej piersi

 • odtworzenie fałdu podsutkowego

 • korekta animacji – czyli deformacji i zaciągania zrekonstruowanej piersi. Wynika z położenia implantu pod mięśniem piersiowym większym. Rozwiązaniem jest konwersja implantu do pozycji prepektoralnej – czyli wyciągnięcie implantu z pod mięśnia piersiowego większego i umieszczenie w nowo wytworzonej loży nad mięśniem piersiowym. W zależności od warunków anatomicznych implant owijamy siatką/ADM lub korzystamy wyłącznie z tkanek pacjentki.

 • Usunięcie kapsuły łącznotkankowej – wytworzenie się kapsuły łącznotkankowej (szczególnie w stopniu III i IV wg Bakera) powoduje dolegliwości bólowe, uczucie twardości oraz deformację rekonstruowanej piersi. Rozwiązaniem jest usunięcie kapsuły oraz plastyka loży.

 • Wymiana implantów – celem zmiany kształtu piersi i osiągnięcia pożądanego efektu estetycznego

 • Lipofilling operowanej piersi

 • Odtworzenie kompleksu brodawka-otoczka


2) korekty po leczeniu oszczędzającym

 • korekta blizny oraz kształtu operowanej piersi oraz rozważenie wykonania symetryzacji drugiej piersi czyli dopasowania zdrowej piersi do piersi operowanej

 • Lipofilling obu piersi


3) korekty po powiększeniu (augementacji) piersi

 • plastyka fałdu podsutkowego

 • korekta efektu „double bubble“

 • korekta animacji – czyli deformacji i zaciągania powiększanej piersi. Wynika z położenia implantu pod mięśniem piersiowym większym lub w pozycji „dual plane“. Rozwiązaniem jest konwersja implantu do nadmięśniowej

 • czyli wyciągnięcie implantu z pod mięśnia piersiowego większego i umieszczenie w nowo wytworzonej loży nad mięśniem piersiowym

 • usunięcie kapsuły łącznotkankowej – wytworzenie się kapsuły łącznotkankowej (szczególnie w stopniu III i IV wg Bakera) powoduje dolegliwości bólowe, uczucie twardości oraz deformację rekonstruowanej piersi. Rozwiązaniem jest usunięcie kapsuły oraz plastyka loży. Niejednokrotnie nowy implant owijany jest ADM celem zmniejszenia ryzyka nawrotu masywnej kapsuły łącznotkankowej

 • wymiana implantów – celem zmiany kształtu piersi i osiągnięcia pożądanego efektu estetycznego

 • lipofilling operowanej piersi

 • korekta asymetrii operowanych piersi

 • mastopeksja powiększanych piersi – w sytuacjach, w których samo powiększenie implantem nie jest wystarczające do uzyskania optymalnego efektu estetycznego


4) Korekty po mastopeksji/redukcji piersi 

 • korekta asymetrii operowanych piersi

 • korekta blizn po leczeniu operacyjnym

 • lipofilling obu piersi

 • korekta położenia kompleksu brodawka-otoczka

 • augmentacja obu piersi – celem podniesienia projekcji podnoszonych piersi

 • odtworzenie kompleksu brodawka-otoczka


Nie jesteś zadowolona z efektu leczenia chirurgicznego? Zastanawiasz się, czy można coś poprawić. Zapraszamy na konsultację.