Liposukcja


Liposukcja jest to zabieg chirurgiczny podczas którego „odsysamy“ tkankę tłuszczową z określonych okolic ciała.

Dla kogo liposukcja?

Do liposukcji kwalifikujemy pacjentki, u których chcemy:

 • wymodelować sylwetkę,

 • uzyskania lipograftu, który jest podawany w inną okolicę ciała – np lipofilling piersi,

 • zmniejszenie obwodu kończyny – np. u pacjentek z obrzękiem chłonnym jako jeden z elementów leczenia chirurgicznego


Liposukcja nie jest przeprowadzana w celu utraty wagi i redukcji masy ciała, aczkolwiek stanowi jeden z etapów leczenia chirurgicznego (modelowania sylwetki) u pacjentów leczonych z powodu otyłości.


Zastanawiasz się czy się kwalifikujesz? Umów się na konsultację!

W jakich „okolicach“ wykonujemy liposukcję?

Liposukcję wykonujemy w obszarach w których pomimo diety i ćwiczeń nadal występuje nadmiar tkanki podskórnej. Podczas tycia w określonych regionach ciała zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej. Liposukcja jest odpowiedzialna za spadek ilości (usunięcie) komórek tłuszczowych i wymodelowanie danej okolicy. Efekt jest trwały jeśli prawidłowa waga ciała jest utrzymana. W naszej praktyce wykonujemy liposukcję:

 • brzucha

 • piersi (element skojarzonego leczenia ginekomastii lub redukcji piersi)

 • klatki piersiowej

 • tułowia

 • kończyny górnej (ramię, przedramię)

 • kończyny dolnej (udo, podudzie)


Przy masywnych liposukcjach może pojawić się nadmiar wymagający chirurgicznej redukcji.
Liposukcja nie poprawia stanu skóry.
Liposukcja nie usuwa rozstępów!
Liposukcja nie redukuje cellulitu!


Powikłania liposukcji?

Palenie znacznie zwiększa ryzyko powikłań przy każdym zabiegu chirurgicznym?

 • krwiak – tak jak przy każdej interwencji chirurgicznej także podczas liposukcji może dojść do wynaczynienia krwi poza światło naczynia i utworzenia krwiaka w tkankach miękkich – najczęściej leczonego zachowawczo

 • nierówności tkankowe/ zaciągnięcie skóry – po każdej liposukcji w początkowym etapie skóra może być nierówna a pod skórą mogą być wyczuwalne guzki, miejscowo tkanki mogą być bardziej bolesne. Większość zmian ustąpi do 6 miesięcy aczkolwiek niektóre mogą utrzymywać się długofalowo

 • zbiorniki płynowe – w rezultacie gojenia, wchłaniania się krwiaków w okresie pooperacyjnym w tkankach mogą pojawiać się niewielkie zbiorniki płynowe – najczęściej ulegają samoistnemu wchłonięciu, wyjątkowo mogą wymagać punkcji

 • bolesność – w miejscu liposukcji może występować bolesność, stopniowo ustępująca. Po zabiegu mogą wystąpić dolegliwości bólowe o różnym nasileniu i czasie trwania. W przypadku odczuwania silnego bólu, powinnam niezwłocznie poinformować mojego lekarza.

 • infekcja miejsca operowanego – jeśli w miejscu liposukcji pojawia się nadmierna bolesność, zaczerwienie, wyciek treści ropnej – skonsultuj z operatorem konieczność włączenia antybiotyku. Większość infekcji związanych z zabiegiem ujawnia się w przeciągu kilku dni lub tygodni po zabiegu. W bardzo rzadkich przypadkach może nastąpić Zespół Wstrząsu Toksycznego (TSS). Jest to choroba zagrażająca życiu, wywoływana przez toksyny wydzielane przez niektóre szczepy bakterii. Do jej objawów należą: nagła gorączka, wymioty, biegunka, zawroty głowy, wysypka wyglądem przypominająca oparzenie słoneczne. W przypadku zaobserwowania takich objawów powinnaś natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia

 • uszkodzenie struktur głębokich – w wyjątkowych przypadkach może dojść do uszkodzenia struktur głębokich, jest to stan wymagający zaopatrzenia chirurgicznego

 • uczulenie na lignokainę – będącą składnikiem roztworu podawanego podczas znieczulania powłok – poinformuj lekarza o obecnych alergiach!!!


Im większy zakres liposukcji, tym większe ryzyko okołooperacyjne. Przedyskutuj z chirurgiem przed zabiegiem chirurgicznym potencjalne powikłania!!!Lipofilling piersi

W przypadku klasycznej liposukcji odsysany tłuszcz jest usuwany poza organizm. Od dawna wiadomo iż komórki tłuszczowe zawierają znaczną ilość komórek macierzystych, dzięki czemu stanowią wyjątkowe uzupełnienie objętościowe i przyspieszają regenerację okolic wcześniej operowanych. W naszej praktyce niejednokrotnie stosujemy pobrany lipograft jako uzupełnienie zabiegu augmentacji (powiększenia piersi) lub mastopeksji (podniesienia). Zabiegi te polegające na łączeniu kilku różnych technik chirurgicznych określane są jako operacje hybrydowe. Prowadzą do osiągnięcia bardziej naturalnego i trwalszego efektu finalnego, co realnie przekłada się na zadowolenie naszych pacjentek.


Liposukcja w obrzęku chłonnym


U pacjentek z obrzękiem chłonnym liposukcja stanowi ważny element skojarzonego leczenia chirurgicznego. W grupie chorych, u których w limfografii barwnikowej drogi chłonne uszkodzone są w stopniu znacznym i występuje trwały obrzęk, niepodatny na leczenie zachowawcze kwalifikujemy pacjentki do liposukcji. Celem liposukcji jest zmniejszenie obwodu kończyny, czyli redukcja objętościowa. Po wykonaniu kontrolnego badania limfograficznego – rok od zabiegu liposukcji, pacjentkę kwalifikujemy do wolnego przeszczepu węzłów chłonnych (LNT). Dzięki połączeniu obu metod jesteśmy w stanie uzyskać poprawę zarówno objętościową jak i funkcjonalną operowanej kończyny.


Jak wygląda zabieg liposukcji?

Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Przed zabiegiem omówimy i obrysujemy planowany zakres zabiegu. Wykonana zostanie także dokumentacja fotograficzna. Gdy pacjent jest znieczulony w miejscu wcześniej ustalonych 3-5 mm cięć podajemy roztwór Kleina celem nastrzyknięcia i znieczulenia operowanych tkanek. Następnie czekamy 20-30 min. Po tym czasie przeprowadzamy procedurę liposukcji, na wcześniej rozplanowanym obszarze. Jeśli pacjentka zakwalifikowana jest także do lipofilligu pobrany graft podaje w wyznaczone miejsca. Zakładamy pojedyncze szwy na cięcia po liposukcji. Wybudzamy pacjentkę a następnie zakładamy bieliznę uciskową.


Czas trwania zabiegu

1 – 3 godziny


Okres pooperacyjny

W pierwszych dniach po zabiegu operacyjnym mogą pojawić się swędzenie, dolegliwości bólowe, nierówności i „siniaki“. Dostaniesz leki przeciwbólowe, w określonych sytuacjach decydujemy się także na włączenie antybiotyków. W pierwszej dobie po zabiegu pacjentka będzie wypisana do domu. Bieliznę kompresyjną należy nosić przez 4-6 tygodni. Najczęściej aktywność zawodową możesz podjąć po 1-2 tygodniach a regularną aktywność fizyczną po 4-6 tygodniach.