Zabieg oszczędzający pierś (BCT)

Zabieg oszczędzający pierś (BCT)


Leczenie oszczędzające (BCT) stanowi obecnie na świecie najczęściej wykonywaną procedurę chirurgiczną u pacjentek z pierwotnym rakiem piersi. Szacuje się iż USA i krajach Europy Zachodniej u 60-70% pacjentek wykonuje się BCT. Jest ono zgodne z ideą onkoplastycznego leczenia raka piersi – czyli zachowania radykalizmu onkologicznego z jednoczesnym dbaniem o wygląd estetyczny operowanej piersi.

Technika chrirurgiczna?


Istnieje wiele technik chirurgicznych (Ryc1). Odpowiednia modyfikacja zależna jest od wielkości oraz lokalizacji guza a także warunków anatomicznych pacjentki. U każdej pacjentki samodzielnie wykonuje USG w dniu operacji aby precyzyjnie oznaczyć zakres koniecznego wycięcia. Operacja polega na usunięciu guza wraz z marginesem tkanek zdrowych oraz pobraniu węzła wartowniczego (jeśli prawdopodobieństwo przerzutów do węzłów chłonnych pachowych jest znikome). Usuwane tkanki oddane są do badania histopatologicznego. Jeśli margines tkankowy wokół guza oraz pobrane węzły chłonne są czyste od komórek nowotworowych etap leczenia chirurgicznego uznajemy za zakończony a pacjentka kwalifikowana jest do radioterapii.

Czas trwania zabiegu


0,45 -1 godziny

Dla kogo?


Leczenie oszczędzające to odpowiednia technika chirurgiczna leczenia raka piersi, dla każdej pacjentki, u której:

  • na podstawie przedoperacyjnych badań obrazowych istnieje potencjalna możliwość uzyskania czystego onkologicznie marginesu po wycięciu raka (R0)

  • Jesteśmy w stanie uzyskać akceptowalny dla pacjentki efekt estetyczny

  • Pacjentka ma możliwość i wyraża chęć poddania się radioterapii pooperacyjnej


Dla kogo?Jakie mamy możliwości – zaplanujmy razem?


No touch surgery“ – planowanie leczenia oszczędzającego – rodzaju cięcia, i zakresu wycięcia w taki sposób aby nie było widoczne iż pacjentka poddała się leczeniu chirurgicznemu (niewidoczna blizna). Dążymy do tego aby pomimo zoperowania jednej z piersi, obie piersi pozostały symetryczne. (Foto1)

Repair surgery“ – technikileczenia oszczędzającego, dzięki któremu usuwamy guza wraz z marginesem tkanek zdrowych a jednocześnie korygujemy daną pierś – na przykład podnosimy lub zmniejszamy. Po zakończeniu leczenia onkologicznego symetryzujemy drugą pierś aby przypominała pierś operowaną. (Foto2)


Do czego dążymy?

  • aby guz był wycięty z czystym marginesem – precyzyjnie oznaczamy guza (USG) i minimalizujemy ryzyko konieczności reoperacji

  • aby pacjentka była zadowolona z finalnego efektu estetycznego – wspólnie dyskutujemy nad cięciem i wybraną techniką leczenia chirurgicznego

  • aby radioterapeuta mógł precyzyjnie naświetlić – oznaczamy lożę klipsami i dokładnie opisujemy techniczne aspekty zabiegu

  • aby zmniejszyć ryzyko obrzęku chłonnego – wykonujemy axillary reverse mapping (ARM) z użyciem zieleni indocyjaninowej


Zapraszamy na konsultację! Dowiedz się jaka technika jest odpowiednia dla Ciebie!!!
Wspólnie zaplanujemy zakres leczenia.